fate stay night 职业
免费为您提供 fate stay night 职业 相关内容,fate stay night 职业365天每天持续更新,更多内容请持续

当前位置: 首页 > fate stay night 职业

全Master人物资料_动漫星空Fate Stay Night专区

《Fate/stay night》和《Fate zero》中的重要人物,圣堂教会第八秘迹会的司祭及监督者言峰璃正之子.擅长八极拳并拥有极强的对灵体的攻击能力.曾是圣堂教会的一流代行者,后从教会以『被派遣』...

更多...

<command class="c3"></command>

<h1 class="c23"></h1>

<colgroup class="c41"></colgroup>